Marga Oude Maatman

De roots van Marga liggen in het onderwijs, waar zij is begonnen als kleuterleidster.
Daarna heeft zij de remedial teaching in het basisonderwijs opgezet en uitgebouwd tot de eerste zorgklas in het reguliere basisonderwijs. Hierin was aandacht voor sociaal emotionele problematiek, motorische problemen en cognitieve problemen voor zowel hoogbegaafden als
minder begaafden. In deze periode maakte zij al gebruik van een vorm van holistisch coachen.

In 2000 is zij haar eigen bedrijf De Ontmaskering gestart, waar zij persoonsgerichte
trainingen, snellezen, coaching, re-integratie, jobcoaching en personeelsbemiddeling
verzorgde.

In 2020 kwam zij weer in aanraking met holistisch coachen en is ze de opleiding Primaire reflextherapie gaan volgen.
Tijdens deze opleiding en het werk dat hieruit voortvloeit komen alle ervaringen en kennis vanuit haar achtergrond weer bij elkaar in de huidige holistische coachpraktijk. Met als visie: mensen van jong tot oud weer in hun kracht zetten.